Mesék

A hiú király

Gallér híján köpönyeg,
Hazudtam,mert volt kinek.

Három kívánság

Ha találkozol egy tündérrel és megígéri,hogy teljesíti három kívánságodat,jól gondold meg,okosakat kívánj!

Ilók és Mihók

- Édes anyókám, házasodhatnám.
- Kit vennél el ,fiam?
- Ilókot, édes anyókám.
- Eredj ,fiam,kéresd meg.

Csonka és Sánta pajtás

De bezzeg a királynak inába szállt a bátorsága,s esze nélkül szaladt fel a királyi palotába.
- Hohó,barátom - mondta az óriáskirály -,nem a palotában van a te helyed,hanem a tömlöcben,hogy ilyen gyáva létedre ide jöttél az én leányomért!

Hattyú vitéz

Hát halljatok ide,mi történt! Az történt,hogy a királynak háborúba kellett mennie.Míg a király oda volt a háborúban,hat fiút és egy lányt szült a királyné. A vén boszorkány mit tett? Azt nem árulom el.
Inkább elmondom elejétől végig.

A megszámlálhatatlan sok juh

Mennyi juh volt?
Nem tudhatom. Sem a gazda,sem a számadó nem tudta,miért tudnám pont én.Számold meg,ha tudni akarod!

A világszép úrfi

Nekiindult a hegynek,de mit látnak szemei! Jobbról -balról csupa kőemberek állottak,s ámbátor ezeknek meg sem mozdult a szájuk,szörnyen kacagtak,hahotáztak,mindenféle csúfondáros szavakkal illették.

Oldalak