Mesék

A tökváros

Telik-múlik az idő, felcseperedik a gyermek, s meg akar házasodni. De bizony hiába ügyelődik, hiába lábatlankodik, a leányok mind azzal fizették ki: holnapután, vaskedden!

Gácsera

Különleges mese,hagyd magad meglepni!

A rátóti csikótojás

- Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még egy-két nap azt az istenadta csikótojást?

Mátyás király meg az igazmondó juhász

Eljött a reggel, búsult a juhász, hogy ő most mit mondjon Mátyás királynak, hogy ne tudja meg,hogy az aranyszőrű bárány elveszett.

A kakas és a pipe

- Menj gyorsan kakaskám,hozzál egy kis vizet, mert megfúlok.

Mi történt? Életben maradt a pipe? Sikerült a kakaskának időben vizet hoznia?

A kecskepásztor fia

Megfogta a fiú az aranyekét a négy ökörrel s az emberrel, s vitte ki a pincéből .Volt ott egy csipkebokor, elvitte oda, betette alája, betakarta.

Nap, Hold, Szél

Ki,mi a fontosabb?
Mindig ezen áll a vita. Te tudsz igazságot tenni?

A szegény ember kakasa

- Ne ölj meg, édes gazdám - rimánkodott a kicsi kakas -,keresek én neked a szemét közt egy krajcárt, azon veszek tojást, s úgy tartalak, mintha a királynál vacsoráltál volna.

A Három aranygyűrű

A király ott állott a libaól előtt,s majd megette a méreg,mert ki tudja,hogy most mi lesz a libapásztor kívánsága.De hiába,szavát kellett,hogy tartsa.

Oldalak