Mesék

A szegény meg a gazdag legény

Reggel, mikor kiállott a király a palota tornácára, a pipa kiesett a szájából, úgy elcsudálkozott azon a nagy hegyen, amit a galambok hordtak az udvar közepére.

Brugó

No, vége lesz a lakodalomnak, a nagy hejehujának, s a fiatalok felkerekednek. Az ám! De nem szekéren mentek, hanem mikor kiléptek az ajtón, honnét, honnét nem, elejükbe ugrott egy kecske, arra felült a zsíros bundás ember, fölkapta rá a feleségét is. Aztán hirtelen nagy forgószél kerekedett, s úgy eltűntek, mintha a föld nyelt volna el.

Az aranyhajú ikrek

Mikor aztán nagyra nevelkedtek, a kereskedő, akinek két boltja volt, az egyiket a fiúnak adta, a másikat a leánynak , de azzal a rendeléssel, hogy a jövedelmet elkölthetik az utolsó krajcárig, de a meglévő pénzhez ne nyúljanak.

A vén szolga

Már legény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kerek e világon, s attól féltek a királyok, hogy ha nagyra nevelkedik,sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja.

A diákot erővel királlyá teszik

A diák jóforma legény volt, talpraesetten beszélt, s ügyesen viselkedett.A királyné azt gondolta,hátha királyfi és lánykérőbe jött.

Nyakigláb,Csupaháj meg Málészáj

Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből se tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek szolgálni, keressék meg maguk a kenyeret. Őt már mindenéből kiették.

A kisgömböc

- Eredj csak fel lányom a padlásra, akaszd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, hadd főzzük meg.

Nade, ezután kezdődött a nagy bonyodalom, amit nem árulok el.

A kiskondás

A királykisasszony lement a kertbe, leszakajtotta a legszebb rózsát, perdült egyet a sarkán és hívta a kiskondást.
-Gyere elé, te kiskondás, mert látlak!

Erős Pali

Beszélhetett a szegény asszony Palinak, hogy ne veszítse el szép fiatal életét, maradjon veszteg. Palinak nem volt többé maradása.Elindult.

Oldalak